Polub naszą stronę internetową

NASZE CENTRUM MEDYCZNE

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebooku

PRZYCHODNIA CZYNNA  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH  8:00 - 18:00

 

REJESTRACJA PACJENTÓW OD GODZINY 8:00

TEL. 42 710 75 46

 

 

 

FIZJOCENTER

 518 834 613

 

 

SZCZEPIENIA COVID-19

tel. 42 719 07 40 

FIZJOCENTER

REHABILITACJA

PRZYCHODNIA POZ

LEKARZE SPECJALIŚCI

PRZYSTAŃ

URODA

DYŻURY APTEK

PROJEKTY UNIJNE

LABORATORIUM

FUNDACJA "SWOBODA" informuje, iż od dnia 01.06.2021 r. w ramach prowadzonej działalności umożliwia osobom zainteresowanym skorzystanie z dodatkowych, następujących usług:

1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- usługi świadczone przez wykwalifikowane opiekunki dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby obejmowanej wsparciem (średnio 4 h/ tydzień).

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba opiekunek, które mogą i są gotowe do świadczenia usług)- 3 osoby.

2. Działalność KLUBU AKTYWNYCH - usługi opiekuńcze świadczone w Klubie dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), oferującym dzienną opiekę nad ww. osobami. Miejsce prowadzenia działalności Klubu: Głowno, przewiduje się dostępność Klubu przez 8 h dziennie w dni robocze. Klub prowadzony przez Kierownika Klubu, w ramach jego działalności realizowane będą m.in. zajęcia aktywizujące, mające na celu zagospodarowanie czasu podczas pobytu w Klubie, spotkania z lekarzem, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, spotkania obejmujące tematyką poradnictwo prawne. Szczegóły nt. funkcjonowania Klubu określa Regulamin Klubu, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych w Klubie (tj. liczba miejsc w Klubie, który jest gotowy do świadczenia usług- ilość osób, które w jednym czasie mogą przebywać w Klubie)- 25 miejsc

3. Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego- usługi świadczone na rzecz osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) i ich opiekunów faktycznych. Ww. osoby mogą wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny i opiekuńczy dostępny w wypożyczalni, dodatkowo podczas wypożyczenia mogą uzyskać doradztwo z zakresu doboru, wykorzystania, obsługi sprzętów, pielęgnacji, zasiłków, pomocy społecznej, uzyskać pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego i dostępnych form pomocy. Miejsce prowadzenia działalności wypożyczalni: Głowno, przewiduje się dostępność wypożyczalni przez średnio 100 h miesięcznie w dni robocze. Szczegóły nt. funkcjonowania wypożyczalni określa Regulamin Wypożyczalni, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych w postaci wypożyczalni (tj. liczba wypożyczalni, które są gotowe do świadczenia usług)- 1 wypożyczalnia.

W/w nowoutworzone miejsca świadczenia usług społecznych i opiekuńczych, wprowadzone do oferty usług Fundacji stanowią kontynuację zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych”.

Minimalny okres, w jakim można uzyskać w/w wsparcie to 01.06.2021 r. do 01.06.2023 r.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o realizację opisanych usług i poziomach odpłatności można pozyskać w siedzibie Fundacji pod adresem: FUNDACJA "SWOBODA", ul. Sosnowa 4, 95- 015 Głowno lub pod nr telefonu: 42 710 75 46.

Zapraszamy do kontaktu!