Fundacja "Swoboda"

Głowno ul. Sosnowa 4

tel.  42 710 75 46

OŚRODEK REHABILITACJI I PROFILAKTYKI ZDROWIA FUNDACJA "SWOBODA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABIEGI

ELEKTROTERAPIA

LASEROTERAPIA

AQUAVIBRON