Fundacja "Swoboda"

Głowno ul. Sosnowa 4

tel.  42 710 75 46

MASAŻ

OŚRODEK REHABILITACJI I PROFILAKTYKI ZDROWIA FUNDACJA "SWOBODA"

ELEKTROTERAPIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASEROTERAPIA

ZABIEGI