REHABILITACJA POINFEKCYJNA UKŁADU ODDECHOWEGO

Został uruchomiony odział rehabilitacji poinfekcyjnej układu oddechowego w ośrodku Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowia Fundacji "Swoboda"

Program jest przeznaczony dla osób zmagających się z poinfekcyjnym spadkiem wydolności organizmu w zakresie układu oddechowego.

 

Chory z przewlekłą chorobą układu oddechowego:

• odczuwanie duszności i lęku

• zmniejszenie aktywności fizycznej

• stopniowe wyniszczenie

• postępująca utrata tolerancji wysiłku

 

Rehabilitację poprzedza ocena stanu zdrowia przez lekarza internistę. Na tej podstawie przygotowywany jest program zabiegów oraz ćwiczeń, które pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia. Naszym celem jest rehabilitacja oraz edukacja prozdrowotna.

Program obejmuje:

badania: EKG, RR, saturacja.

 

 

zabiegi rehabilitacyjne :

1. Pakiet ilości 10 zabiegów, każdy trwa 30 minut w trakcie jego wykonywania wykorzystujemy aparat do podniesienia wysycenia tlenu w organizmie. W trakcie trwania zabiegu pacjent ma stały pomiar podstawowych parametrów tętna oraz saturacji. Konsultacja lekarska przed rozpoczęciem rehabilitacji, a druga w połowie wykorzystanego pakietu. Koszt jednego zabiegu 49 zł.

 

2. Pakiet ilości 14 zabiegów , każdy trwa 30 minut w trakcie jego wykonywania wykorzystujemy aparat do podniesienia wysycenia tlenem organizmu. W trakcie trwania zabiegu pacjent ma stały pomiar podstawowych parametrów tętna oraz saturacji. Konsultacja lekarska przed rozpoczęciem rehabilitacji, a druga w połowie wykorzystanego pakietu. Koszt jednego zabiegu 49 zł.

Rehabilitacja przebiega w toku indywidualnym pod opieką:

-wykwalifikowanych fizjoterapeutów

-nadzór lekarsko-pielęgniarski

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia objawów choroby, poprawa sprawności fizycznej i edukacja zdrowotna.

 

Cele leczenia w rehabilitacji:

• ↑ wydolności fizycznej

• ↑ parametrów oddechowych

• ↑ jakości życia

• ↑ aktywności życia codziennego

• ↓ wskaźników lęku i depresji

 

Zapraszamy!

ZADZWOŃ

42 710 75 46
42 717 98 01