Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ważna informacja dla uczestników klubu aktywnych w projekcie unijnym
W piątek tj. 18.09.2020 r odbędzie się spotkanie ze specjalistą z zakresu prawa
w godzinach 9:00 -17.00
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Rejestracja telefoniczna:

(42) 710 75 46