Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ważna informacja dla uczestników klubu aktywnych w projekcie unijnym
W piątek tj. 26.02.2021 r odbędzie się spotkanie ze specjalistą z zakresu prawa
w godzinach 9:00 -17.00 
Informujemy również, że będzie możliwość spotkania się z Psychologiem
11 marca od godziny 10.00
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.