Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.