HOLTER CIŚNIENIOWY

 

Holter ciśnieniowy polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 20 minut podczas dnia oraz co 30 minut w nocy.

Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem, na którym zapisywane są wszystkie pomiary ciśnienia. Pacjent powinien zachowywać się normalnie, bez większych ograniczeń. 

Nie wskazany jest tylko bardzo intensywny wysiłek fizyczny.

Badanie służy do wykrywania nadciśnienia tętniczego, monitorowania jego leczenia, oceny zmienności dobowej ciśnienia tętniczego.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

-podejrzenie nadciśnienia tętniczego

-podejrzenie dużych różnic w zakresie wartości ciśnienia tętniczego zmierzonego w gabinecie lekarskim oraz domu

-podejrzenie odporności farmakologicznej leczenia nieprawidłowego ciśnienia

-podejrzenie nadciśnienia u kobiet w ciąży

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA:

holter jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

Wskazane jest założenie luźnych ubrań by ukryć pod nimi zarówno mankiet jak i rejestrator urządzenia.

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Podczas badania pacjent nie może się kąpać oraz zdejmować urządzenia.

Pacjent udaje się z urządzeniem do domu na 24 godziny i o wyznaczonej godzinie stawia się w przychodni w celu zdania urządzenia.

 

Przeciwwskazania:

brak przeciwwskazań.

 

 

 

 

Cena dla pacjentów przychodni Fundacja "Swoboda" - 50 zł

 

Cena dla pacjentów nie należących do przychodni Fundacja "Swoboda" - 70 zł