- Program ten dotyczy osób, u których nie została

dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia. 

- dotyczy osób , które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały

ze świadczeń udzielanych w ramach programu

profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

U W A G A BARDZO WAŻNE !!!!
BADANIE DOTYCZY TYLKO PACJENTÓW 
ZDEKLAROWANYCH W NASZEJ PRZYCHODNI

Rejestracja telefoniczna:

(42) 710 75 46