Ogólne informacje na temat zdrowia, uzależnień, nowotworów, leczenia oraz pierwszej pomocy czyli wszystko to o czym powinniśmy wiedzieć.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Świadczenia gwarantowane w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie jest prowadzone w warunkach stacjonarnych, dziennych lub ambulatoryjnych.

 

Świadczenia w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień są udzielane w warunkach:

 • stacjonarnych – psychiatrycznych, leczenia uzależnień oraz w izbie przyjęć;

 • dziennych – psychiatrycznych i leczenia uzależnień;

 • ambulatoryjnych – psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz leczenia uzależnień.

 

Pacjentowi w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przysługują w warunkach:

 

 • stacjonarnych:

  • świadczenia terapeutyczne,

  • programy terapeutyczne,

  • niezbędne badania diagnostyczne,

  • konsultacje specjalistyczne,

  • leki,

  • wyroby medyczne (w tym przedmioty ortopedyczne),

  • wyżywienie (z zastrzeżeniem art. 18 ustawy),

  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;

 

 • dziennych:

  • świadczenia terapeutyczne,

  • programy terapeutyczne,

  • niezbędne badania diagnostyczne,

  • leki,

  • wyżywienie,

  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;

 

 • ambulatoryjnych:

  • świadczenia terapeutyczne,

  • niezbędne badania diagnostyczne,

  • leki niezbędne w stanach nagłych,

  • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby uzależnione raz w roku mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Turnus może być zorganizowany w ramach:

 1. świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży udzielanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych;

 2. świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, udzielanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień;

 3. świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach dziennych psychiatrycznych;

 4. świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia udzielanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;

 5. świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju udzielanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego);

 6. świadczeń gwarantowanych terapii uzależnienia udzielanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień, terapii uzależnienia od alkoholu, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, programu substytucyjnego.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 206 r. poz. 224, z późn. zm.) osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytucyjnego. Leczenie substytucyjne to forma opieki medycznej, w której stosowana jest podobna lub identyczna substancja, o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania substancji, która spowodowała uzależnienie, w celu osiągnięcia bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. Podanie agonisty zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego oraz redukuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem.

 

 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 

 

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia