BEZPŁATNY TEST SŁUCHU

 

 

Podczas badania słuchu na podstawie przeprowadzonych pomiarów określana jest zdolność słyszenia dźwięków o różnej głośności i częstotliwości (niskie i wysokie dźwięki). W celu przeprowadzenia badania klient zajmuje miejsce w wytłumionej kabinie akustycznej i zakłada na głowę słuchawki, w których technik akustyk będzie odtwarzał różne dźwięki. Jeżeli badany klient usłyszy dźwięk, sygnalizuje to obsłudze. Na podstawie pomiarów technik akustyk sporządza indywidualny profil słuchu i przechowuje wyniki badania w postaci tak zwanej karty słuchu. Wyniki badania pozwalają określić, czy doszło do utraty słuchu. W przypadku ubytku słuchu przeprowadzane są dalsze badania, na przykład test zrozumienia mowy.

 Zapraszamy na bezpłatny test słuchu !!!


Przychodnia Fundacji"Swoboda"
ul. Sosnowa 4 


Zapisy pod numerem telefonu 

46 830 03 62

 


Upewnij się, że masz dobry słuch!!!
Czekamy na Ciebie !!!!
Z A P R A S Z A M Y